Tìm hiểu vai trò của Công nghệ thông tin đối với ngành Y tế

Kỷ nguyên 4.0 đã tạo nên một bước ngoặt mới cho sự phát triển của xã hội. Công nghệ thông tin( CNTT) đã trở thành một vai trò thiết yếu, ứng dụng vào mọi mặt của đời sống. Bài viết dưới đây xin chia sẻ vai trò của CNTT đối với nhành Y tế.

Ứng dụng CNTT trong ngành Y tế tại Việt Nam

Ngày nay, ứng dụng CNTT trong ngành Y tế đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại những bệnh viện lớn, đây được xem là giải pháp hữu  hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng và dịch vụ y tế cũng như đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin Bộ Y tế, ngành y tế đã đầu đã xây dựng hệ thống mạng diện rộng, mạng toàn quốc và mạng khu vực theo hệ thống chuyên ngành cùng các mạng nội bộ của các cơ sở y tế như bệnh viện, trường học… Một số bệnh viện lớn đã mua, sử dụng và xây dụng phần mềm chuyên dụng để phục vụ công tác. Theo một số tin tức thống kê, hiện trên cả nước có khoảng 20% bệnh viện ứng dụng thành công phần mềm quản lý bệnh viện. Những cơ sở khám chữa bệnh áp dụng CNTT đã đạt hiệu quả cao, góp phần giảm tải bệnh viện.

Bên cạnh đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã nghiên cứu triển khai thử nghiệm mạng y tế từ xa.

Ứng dụng CNTT trong quản lý và điều trị bệnh

CNTT đem lại hiệu quả trong việc sử dụng bệnh án điện tử trong quản lý và điều trị bệnh, nhất là với những bệnh nhân phải tái khám nhiều lần. Khi khám tại cơ sở y tế, mỗi bệnh nhân được cấp một thẻ mã số riêng để có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của khoa, vì thế bệnh nhân có thể xem lại bệnh án tại nhà.

Đối với những trường hợp tái khám, chỉ cần có mã số là các bác sĩ có thể nắm bắt điện tiền sử bệnh của bệnh nhân, tiết kiệm thời gian làm thủ tục và những giấy tờ rắc rối, không phải làm lại những thủ tục như lần đầu.

Ứng dụng trong hệ thống thông tin bệnh viện

Với sự phát triển nhanh chóng của CNTT, ngành y tế đã đạt được nhiều thành quả như việc ứng dụng những hệ thống bệnh viện, những hệ trợ giúp làm quyết định lâm sàng, y học từ xa hay thực tế áo, xa lộ thông tin sức khỏe. Từ đó, việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng tối ưu hơn.

Tại nhiều nước trên thế giới, chính phủ đã xây dựng chương trình quốc gia về công nghệ thông tin y tế nhằm tin học hóa ngành y tế. Nói về vấn đề này, chuyên gia của trường Cao đẳng Dược THCM chia sẻ thêm: Thực tế, rất nhiều chương trình nghiên cứu và ứng dụng được triển khai tại các bệnh viện và các cơ sở y tế như việc xây dựng các hệ thông tin bệnh viện bao gồm các hệ truyền tin, mệnh lệnh, hệ thông tin chăm sóc cho y tá, bệnh án, dược khoa, tia X, trợ giúp làm quyết định phục vụ lâm sàng, góp phần quan trọng trong việc thay đổi bộ mặt ngành y tế.

CNTT được ứng dụng trong quản lý hành chính

Trong quản lý hành chính tại những bệnh viện đã triển khai quản lý hành chính bệnh nhân, nhân sự, tài sản, ngân sách cũng như phân tích nguồn thu và chi của bệnh viện, kiểm tra việc sử dụng thiết bị y tế, truy cập thư viện điện tử của bệnh viện cũng như hệ thống website bệnh viện trên mạng.

Bên cạnh đó còn xây dựng các hệ truyền tin lưu trữ ảnh PACS và y học từ xa giữa các bệnh viện, xây dựng các trạm chăm sóc dùng truyền thông không dây cho các bác sĩ và những người phục vụ y tế.

 

Rate this post