Ứng dụng CNTT trong ngân hàng: Những vấn đề đặt ra

Có thể thấy, Công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang được ứng dụng trong mọi mặt đời sống, trong đó có lĩnh vực ngân hàng. Đây được đánh giá là một trong những ngành ứng dụng CNTT tốt nhất, đem lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của ngành. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT vẫn còn một số vấn đề dưới đây.

Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức CNTT

Đi liền với sự dịch chuyển hệ thống CNTT từ mô hình phân tán sang tập trung, mô hình tổ chức CNTT tại những ngân hàng có sự thay đổi cần thiết để đáp ứng sự dịch chuyển này. Theo đó, đơn vị CNTT tại hội sở chính được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Những ngân hàng đã thiết kế mô hình tổ chức CNTT với 2 mô hình cơ bản là tổ chức CNTT theo mô hình quản lý hệ thống CNTT và tổ chức CNTT theo mô hình đơn vị cung cấp dịch vụ.

Tổ chức CNTT theo mô hình quản lý hệ thống CNTT  là mô hình truyền thống, đang được áp dụng tại nhiều ngân hàng. Với mô hình này, những tổ chức tín dụng đều có bộ phận CNTT chuyên trách . Bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và giám sát hệ thống CNTT phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Theo đó, tổ chức CNTT tại các chi nhánh hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi nhánh.

Thứ hai là tổ chức CNTT theo mô hình đơn vị cung cấp dịch vụ. Hiện nay, một số ngân hàng đã chuyển đổi tổ chức CNTT từ mô hình quản lý hệ thống CNTT thành mô hình đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT. Với mô hình này thì đối tượng hưởng lợi nhiều nhất là các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ trực tiếp sử dụng các dịch vụ CNTT.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Trong quá trình triển khai, có thể thấy nguồn nhân lực CNTT tại ngân hàng đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp cho ngành triển khai, vận hành thành công các dự án hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, một số tin tức khảo sát cho thấy ngành ngân hàng đang đứng trước khó khăn thiếu hụt về nhân lực CNTT trình độ cao , đặc biệt nhu cầu bổ sung nhân lực trong thời gian tới là rất lớn. Theo  dự báo của những chuyên gia trong ngành, ngân hàng sẽ  cần bổ sung một số lượng lớn nhân lực để đáp ứng nhu cầu, trong đó 98% có trình độ Đại học trở lên.

Bên cạnh đó thì nguồn nhân lực CNTT ngân hàng nhà nước cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt. Hầu hết những ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thiếu cán bộ chuyên trách về CNTT, chỉ đáp ứng được yêu cầu quản trị hệ thống CNTT ở mức đơn giản cũng như chưa phát huy được vai trò chỉ đạo, triển khai hoạt động CNTT .

Đào tạo nguồn lực CNTT

Nhận thấy tầm quan trọng của nguồn nhân lực là nền tảng cho tiến trình phát triển và hiện đại hoá các hoạt động ngân hàng, ngành luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nói chung và cán bộ CNTT . Điều này góp phần quan trọng trong xây dựng đội ngũ công chức theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại.

Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng  được căn cứ vào yêu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của đơn vị, đặc biệt ưu tiêu phát triển đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn sâu dựa trên cơ sở quy hoạch đào tạo đội ngũ chuyên gia, quy hoạch đào tạo dài hạn và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo Thanh Linh tổng hợp

Rate this post